rss: yazılar

yönetici

Nasihatler

0 yorum

Nasihatler

Tasavvuf yolunun önderlerinden İmam Ebu Abdurrahman Sülemî k.s. bizlere şu tavsiyelerde bulunuyor:

“Ey kardeşim! Sana, Allah Tealâ’ya itaat ve ibadet etmeyi her şeye tercih etmeni, O’na muhalefet edip karşı gelmekten sakınmayı, bütün varlığınla O’na yönelmeni, endişe ve üzüntüleri terk edip O’na dönmeni, insanların önünde eğilmeyi ve onlara itimat etmeyi terk etmeni tavsiye ederim.

Bununla beraber bütün işlerinde Allah’ı unutup sebeplere yönelmenden seni sakındırırım. Bilakis bütün hallerinde asıl Allah’a yönelmeli, itimat etmeli ve yalnız ona tevekkül etmelisin.”

Uyûbü’n-Nefs

Gönlü Allah’a Adamak

Bir defasında Cüneyd-i Bağdadî k.s. hazretlerine:

–Sadece Allah’a yönelmenin, gönlü O’na adamanın yolu nedir, diye soruldu. Hazret:

–Günah işlemekte ısrar etmeyi gideren bir tövbe, ibadetleri ertelemeyi yok eden bir Allah korkusu, salih amelleri işlemeye yöneltecek bir ümit, devamlı Allah’ı zikretmek, kendini ölüme yakın, emellerine ulaşmayı uzak kabul ederek nefse muhalefet etmektir, cevabını verdi. Bunun üzerine:

–Peki, kul bu hale nasıl ulaşır, diye soruldu. Bu defa:

–Saf, tevhid dolu bir kalple, buyurdu.

Uyûbü’n-Nefs

Sevilenler Sevilmeyenler

Fakih Ebü’l-Leys rh.a şöyle der:

Allah Tealâ üç grup insana buğzeder, onları sevmez. Onların içinde bir kısmına ise daha çok buğzeder:

• Allah Tealâ günahkâr kişiye buğzeder. Ancak yaşı ilerlemiş olduğu halde günah işlemeye devam edene daha çok buğzeder.

• Cimriye buğzeder. Fakat zengin olduğu halde cimrilik edene daha çok buğzeder.

• Kibirlenenlere buğzeder. Fakat fakir olduğu halde kibirlenenlere daha fazla buğzeder.

Allah şu üç grup insanı da sever. Onlar içinde bir kısmını ise daha çok sever:

• Takva sahiplerini sever. Fakat genç yaşta takva sahibi olanları ise daha çok sever.

• Cömert olanları sever. Fakat fakir olduğu halde cömertlik yapanları daha çok sever.

• Tevazu sahiplerini sever. Fakat hem zengin olup hem de tevazu sahibi olanları daha çok sever.

Ebü’l-Leys Semerkandî, Tenbîhü’l-Gâfilîn


Bu yazı 1.103 kere okunmuştur.


Sosyal medya:Bu yazıya yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

NFL Jerseys Free Shipping