rss: yazılar

yönetici

Sünnetin Hayatımızdaki Yeri

0 yorum

Sünnet kelime olarak “yol, âdet, gidişat, huy, karakter, mizaç, hal, tavır, davranış” gibi anlamlara gelmektedir.

Terim olarak sünnet Hz. Peygamber’e nisbet edilen her türlü söz, fiil ve takrirlerin tamamına verilen isimdir. Kısaca sünnet, Resûlullah’ın İslâm’ı yaşayarak yorumlaması demektir. Bir başka ifade ile sünnet yaşayan Kur’an’dır; kelâm-ı kadîmin mücessem/somutlaşmış halidir. Günümüzde hadis denince sünnet, sünnet denince de hadis anlaşılmaktadır. Yani iki kavram yekdiğerinin yerine de kullanılmaktadır.

Hz. Peygamber’in sözlerine kavlî sünnet, davranışlarına fiilî sünnet, sahabilerinin yaptıklarını onaylamasına ise takrirî sünnet denir.a


Bu yazı 3.969 kere okunmuştur.


Sosyal medya:Bu yazıya yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

NFL Jerseys Free Shipping