rss: yazılar

yönetici

Cennetteki Nimetler

0 yorum

Sözlükte “bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer” anlamına gelen cennet, terim olarak “çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve müminlerin içinde ebedî olarak kalacakları âhiret yurduna” denir. Cennet ve oradaki hayat sonsuzdur. Kur’an ve Sünnet’te ifade buyrulduğuna göre, peygamberlerin davetine uyup iman eden ve amel-i sâlih işleyen kimseler cennete gireceklerdir. İslâm geldikten ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu dini tebliğ ettikten sonra (İslam dinine) iman eden herkes cennete girecektir. Günahkâr müminler ise günahları nisbetince azap gördükten sonra ebedî kalmak üzere cennete gireceklerdir…


Bu yazı 5.638 kere okunmuştur.


Sosyal medya:Bu yazıya yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

NFL Jerseys Free Shipping