rss: yazılar

Köşe Yazarımız

yönetici

Yazara ilişkin köşe yazıları

Tartışma Hastalığı

Ahmed b. Muhammed el-Mervezî rh.a. şöyle demiştir: “Birbiriyle söz yarışında bulunanlar felah bulmazlar. Aynı zamanda bid’ate düşmekten de kendilerini muhafaza edemezler.” İbn Ebu Leyla rh.a. şöyle demiştir: “Ben arkadaşımla tartışmam. Çünkü tartışmada ya o beni yalancı çıkaracak ya da ben onu kızdı...

Nasihatler

Nasihatler Tasavvuf yolunun önderlerinden İmam Ebu Abdurrahman Sülemî k.s. bizlere şu tavsiyelerde bulunuyor: “Ey kardeşim! Sana, Allah Tealâ’ya itaat ve ibadet etmeyi her şeye tercih etmeni, O’na muhalefet edip karşı gelmekten sakınmayı, bütün varlığınla O’na yönelmeni, endiş...

Komşuya Ne Oldu?

Çağın albenili çehresiyle tanıştıkça hırslanıyor, hırslandıkça dünyevîleşiyor, dünyevîleştikçe de değerlerimize duyarsız hale geliyoruz. Gün geçmiyor ki bizi biz eden değerlerimizden birini ihmal veya ihlal etmiş olmayalım. İşte onlardan biri de komşuluk… Kökü, “konuş-mak: birlikte yakın yerlere ...

Mağfiret Vesilesi Şefaat -2

Bir önceki yazıdan devam... Diğer şefaatçiler Allah Rasulü s.a.v.’in müminlere başka kimlerin şefaatçi olacağına dair beyanları vardır. Bunlar Kur’an-ı Kerim, hafızlar, melekler, şehitler, alimler, veliler, salih ameller ve çocuklardır. Kısaca bunlara değineli...

Mevlid-i Nebî İle Yeniden Doğmak

Devir cahiliye devri… Etraf zifiri karanlık... Kalpler kasvet içerisinde. Böyle bir zamanda gönüllere rahmetin işlemesi bir mucize. Zira beşeriyet; haysiyet, şeref, mürüvvet, ahlak, hak, hakikat nâmına ne varsa unutmuş. Şirk, zulüm, cehâlet, vahşet; doğudan-batıya her tarafı kaplamış durumd...

Mağfiret Vesilesi Şefaat

Rabbimiz kullarını çeşitli vesilelerle affetmek ister ve bundan da hoşlanır. Bu sebeple bazı kullarına, ahirette şefaat etme izni verecektir. Böylece hem affetmek istediği kulları için bir bahane yaratmış, hem de sevdiği kullarının değerine dikkat çekmiş olacaktır. Şefaat, ahirette peygamberlerin...


NFL Jerseys Free Shipping