rss: yazılar

yönetici

Ahiret Gününe İnanmak

0 yorum
Ahiret Gününe İnanmak

Âhiret, kıyametin kopmasıyla başlayacak olan ve sonsuza kadar devam edecek olan âlemin/hayatın ismidir. Dünya nasıl Yüce Allah’ın kudretiyle kurulmuş ve hazırlanmış bir alemse, âhiret de öyledir. Yüce Allah ahireti de kudretiyle yaratmış ve içinde farklı bir hayat hazırlamıştır.

Kıyametin kopması, sûra üfürülmesi, ölülerin diriltilmesi, amel defterlerinin dağıtılması, mizanın kurulması, kulların Allah huzurunda, dünyadaki yaptıklarından hesap vermesi, şefaat, Sırat, Cennet, Cehennem vardır, haktır ve âhiret gününde olacaktır.

Âhiretten önce kıyamet alametleri, kabîr hayatı ve suâli vardır.

Ahiret hayatı, bütün hak kitapların bahsettiği bir gerçektir. Bütün peygamberler o hayatı ümmetlerine anlatmışlar ve dehşetinden sakındırmışlardır. Yüce Rabbimiz bütün kullarını şöyle uyarmıştır:

“Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmış olur.”1

“Bizim sizi boş yere yarattığımızı ve sizin bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz.”2

Ahireti Yüce Allah yaratmış ve hazırlamıştır. Bize ilk defa hayat veren Rabbimiz, bizi tekrar diriltecektir. Bu iş, bizim için zor gözükse de O’nun için kolaydır.

Ahirete iman akla, içtihada, tecrübeye değil; doğru habere dayanır. Bu tür konulara “sem’iyyat” yani işitme yoluyla öğrenilen şeyler denir. Bu konudaki haber kaynağımız Hz. Kur’an ve onu bize sunan Hz. Resûlullah (s.a.v) Efendimizdir.

Ahirete iman, oraya hazırlık içindir. Ahirete iman, Allahu Teala ile buluşmaya iman etmek demektir. Bu en büyük saadettir.

Ahireti öğrenmek ve hazırlanmak için Kur’an-ı Kerim’i Peygamberimizin hadislerini okumalıdır.Kur’an ve sünnette ahiret şöyle tanıtılmıştır:

Ahiret günü ölülerin dirilme günüdür.

O gün, insanların kabirlerinden çıkıp alemlerin Rabbinin huzuruna doğru sevk edildikleri gündür.

O gün, mizanın/amelleri ölçen ilahi terazinin kurulacağı ve kulların azamet sahibi, Yüce Allah tarafından hesaba çekileceği gündür.

O gün, herkesin dünyada yaptıklarının karşılığını eksiksiz bulduğu gündür. O gün, Yüce Allah’a kavuşma günüdür.

O gün, iyilerin kötülerden ayrıldığı; iyilerin cennete, kafir ve münafıkların cehenneme sevk edileceği gündür.

O gün, bütün çekişmelerin ve ihtilafların çözüldüğü gündür.

O gün, Allahu Teala’nın bütün müjdelerinin görüldüğü ve tehditlerinin gerçekleştiği gündür.

O gün, bütün peygamberlerin ve onlara tabi olan müminlerin haklı çıkacağı, sevineceği, rahmete ereceği ve cennete gireceği gündür.

O gün, kafirlerin, münafıkların, zalim ve günaha dalıp tövbe etmeyenlerin âh vâh çekeceği ve gözyaşı dökeceği gündür. O gün, dehşetinden çocukların ihtiyarlayacağı gündür.

O gün, herkesin kendi derdine düşeceği; babanın evladından, kocanın hanımından, dostun dosttan kaçacağı gündür.

O gün, dünya malının ve saltanatının hiçbir işe yaramayacağı, sadece temiz kalbin ve güzel amelin fayda vereceği bir gündür.

Ahiret, gerçek hayatın başladığı gündür.

__________
1 Nisa, 136.
2 Müminun, 115-116.

Yrd. Doç. Dilaver SELVİ – Temel İnanç Esasları , 64-66


Bu yazı 4.914 kere okunmuştur.


Sosyal medya:Bu yazıya yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

NFL Jerseys Free Shipping