rss: yazılar

yönetici

Zeki Balıkçı

0 yorum
Zeki Balıkçı

Sultan Hüsrev b. Ebvezir, balık yemeğini seven birisiydi. Bir gün eşi Şîrîn ile beraber otururken yanına bir balıkçı geldi; adamın elinde büyükçe bir balık vardı. Balıkçı tuttuğu balığı Hüsrev’e hediye ederek önüne koydu. Bu, Hüsrev’in hoşuna gitti ve balıkçıya dört bin dirhem verilmesini emretti. Şîrîn, Hüsrev’e:

— Ne kötü bir şey yaptın, dedi. Hüsrev:

— Neden? diye sordu. Şîrîn:

— Bu hediyenden sonra sen yakınlarından kime dört bin dirhem versen, onu hafif görecek: “Balıkçıya verdiği bahşişin aynını bana verdi!” diyecektir, dedi. Hüsrev:

— Doğru söyledin, fakat sultanın hediye ettiği şeyi geri alması çok çirkindir; iş işten geçti, dedi. Şîrîn:

— Ben bunu halledebilirim! deyince, Hüsrev:

— Nasıl halledebilirsin? diye sordu. Şîrîn:

— Sen şimdi o balıkçıyı çağırıp ona: “Bu balık dişi mi, yoksa erkek mi?” diye sor; eğer dişidir derse, sen: “Ben erkek olanı istiyordum!”; erkek derse, sen: “Ben dişi olanı istiyordum!’ dersin, diye anlattı. Hüsrev balıkçıyı çağırarak:

— Bu balık dişi mi yoksa erkek mi? diye sordu. Keskin bir zekâya sahip olan balıkçı yere kapanarak:
— Allah sultanımızın devletini devam ettirsin! Efendim, bu balık hünsâdır; ne dişi, ne de erkektir, diye cevap verdi. Hüsrev onun bu sözlerine güldü ve dört bin dirhem daha verilmesini emretti. Balıkçı hazinedara giderek ondan sekiz bin dirhemi aldı. Paralarını heybesine koyup omzuna attı ve huzurdan ayrılmak üzere kapıya doğru yöneldi. Tam o sırada yere heybesinden bir dirhem düşürdü. Heybesini omzundan yere indirdi ve düşürdüğü bir dirhemi almak için eğildi. Hüsrev ve Şîrîn de balıkçıyı seyretmekteydiler. Şîrîn:

— Gördün mü şu balıkçının cimriliğini ve sefilliğini? Bir dirhemi düşürdüğü için, sekiz bin dirhemi yere indirdi ve o bir dirhemi aldı! Bıraksaydı belki onu sultanın hizmetçilerinden birisi alırdı! dedi. Hüsrev öfkelenerek balıkçıyı geri çağırdı ve ona:

— Ey haysiyeti düşük adam! Sen insan değil misin? Bir dirhemi düşürdün diye koca heybeyi omzundan indirdin ve onu aldın! Bıraksan da fakirlerden birisi alsaydı ya! dedi. Balıkçı tekrar yere kapanarak:

— Allah sultanımızın devletini devam ettirsin! Efendim, ben bu dirhemi yerden kıymetinin çok büyük olduğu için kaldırmadım. Benim kaldırma sebebim; paranın bir yüzünde sultanımızın ismi, diğer yüzünde de resmi vardır. Birisi bilmeyerek gelir, ona ayak basar da efendimizin ismini ve resmini hafife almış olur. Ben de bundan mesul tutulurum korkusuyla kaldırdım, dedi. Hüsrev, onun bu sözlerinden çok hoşlandı ve dört bin dirhem daha verilmesini emretti. Böylece balıkçı, aklı ile kazandığı on iki bin dirhemle evine döndü.*

________________
* Yöneticilere Altın Öğütler, 289, Semerkand Yayınları


Bu yazı 1.193 kere okunmuştur.


Sosyal medya:Bu yazıya yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

NFL Jerseys Free Shipping