rss: yazılar

Ahlak

Makam Mevki Hırsı

Makam Mevki Hırsı

Dünyanın geçici makamlarını elde etmek için mi koşturup duruyoruz, yoksa Kur’an’da (Sâffât, 60)...

Biyografiler

Zühd ve Takva Sembol...

Zühd ve Takva Sembolü Sahabi: Ebu Zer Gıfârî r.a.

İslâm’dan önce yol kesen, canlara kıyan sert tabiatli Ebu Zer r.a. İslâm’ın terbiyesiyle tamamen...

Ayın Sohbeti

Hayat Bir İbadettir

Hayat Bir İbadettir

İnsanlık bütünüyle Allah’ın kulları, Cenab-ı Hak onların yegâne yaratıcısı ve kulluğa layık...

Takva ve Tevbe

Takva, haramlardan sakınmak, uzak durmak suretiyle Allah Tealâ’nın emir ve yasaklarına uymak, verdiği...

Takva ve Tevbe
tarih: 27 Nisan 2017 | yazar: yönetici

Üç Aylar ve Peygamber Duası

Rasul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’in bir duası şöyledir; “Allahım! Recep ve Şaban ayında bizi...

Üç Aylar ve Peygamber Duası
tarih: 30 Mart 2017 | yazar: yönetici

Rahmet Olan İhtilaf

Günümüzde birçok müslüman şu soruların cevabını arıyor: Dinimiz tek olduğu halde mezheplerimiz neden...

Rahmet Olan İhtilaf
tarih: 24 Mart 2017 | yazar: yönetici

Çanakkale Olmak

Çanakkale’yi bilir misiniz? İrfan ehli bilmeyi, “ilmel yakîn”, “aynel yakîn”, “hakkal yakîn”...

Çanakkale Olmak
tarih: 14 Mart 2017 | yazar: yönetici
Gayba İman ve Gaybın Bilgisi

Gayba İman ve Gaybın Bilgisi

tarih: 07 Mart 2017 | yazar: yönetici

İman insanoğlunda fıtrî bir ihtiyaçtır. O muhakkak bir dayanak arar ve tatmin olmak ister. Dolayısıyla insan, iyi ve kötü, hak veya batıl,...

Güzel Ahlâk

Güzel Ahlâk

tarih: 21 Şubat 2017 | yazar: yönetici

“Müminlerin en faziletlisi, ahlâken en güzel olanıdır.” (İbn Mâce, Münâvî, Hakim) Yukarıdaki hadis-i şerifte, Allah Rasulü s.a.v....

Kadın ve Örtünme Emri

Kadın ve Örtünme Emri

tarih: 07 Şubat 2017 | yazar: yönetici

Kullarının selamet ve saadetini dileyen Rabbimiz, peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla hak yolu bildirmiş ve insanlığın o yola girmesini...

Birlik ve Beraberlik Ahlâkımız

Birlik ve Beraberlik Ahlâkımız

tarih: 17 Aralık 2016 | yazar: yönetici

İnsanoğlunun tabiatında olumlu-olumsuz birçok özellik vardır. Bu özellikler sadece kişilerde değil, milletler, kavimler, kabileler ve...

Namazı Kim Kıldırsın?

Namazı Kim Kıldırsın?

tarih: 29 Kasım 2016 | yazar: yönetici

Beyazıt Camii bir Cuma günü ibadete açılmış ve ilk namazı Fatih Sultan Mehmed’in oğlu ve ondan sonra padişah olan II. Bayezid Han...

Yolcu Yolunda Gerek

Yolcu Yolunda Gerek

tarih: 29 Kasım 2016 | yazar: yönetici

Şeytanî çevrelerin çağırdığı cedel (tartışma) ve polemiklerden kaçınmak lazım. Bunların bir meseleyi çözmekten ziyade vaktimizi zayi...

Bir Denge Arayışı

Bir Denge Arayışı

tarih: 22 Kasım 2016 | yazar: yönetici

İnsan, maddi ve manevi olmak üzere iki ana unsurdan meydana gelir. Maddi yönüyle, yani bedeniyle büyür, gelişir, hareket eder. Manevi...

Vur Bakalım!

Vur Bakalım!

tarih: 08 Kasım 2016 | yazar: yönetici

Ebû Süleyman el-Havvas’ın şöyle dediği anlatılır: “Bir gün merkebime binmiştim. Sinekler merkebimi rahatsız ediyor, o da başını...

Küçük Günah Hep Küçük mü Kalır?

Küçük Günah Hep Küçük mü Kalır?

tarih: 03 Kasım 2016 | yazar: yönetici

Tevbede sebat etmedikçe ve günahları terk etmedikçe ilâhi yardımı ummak doğru olmaz. Allah’ın rahmet, bereket ve inayeti sonsuzdur ama...

Çöldeki İnci

Çöldeki İnci

tarih: 03 Kasım 2016 | yazar: yönetici

Bir gün bir bedevîyi gördüm. Basra’da mücevherciler çarşısında başına toplananlara anlatıyordu: “Bir zamanlar çölde yolumu...

Batınî Alimlerin Önemi

Batınî Alimlerin Önemi

tarih: 28 Ekim 2016 | yazar: yönetici

Zahir âlimlerden vera sahibi, müttaki olanları, kalp erbabının ve bâtın ulemasının faziletini daima tasdik ederlerdi. Örneğin, İmam...

« Previous Entries Next Entries »

NFL Jerseys Free Shipping