rss: yazılar

Ahlak

Güzel Ahlâk

Güzel Ahlâk

“Müminlerin en faziletlisi, ahlâken en güzel olanıdır.” (İbn Mâce, Münâvî, Hakim) Yukarıdaki...

Biyografiler

Somali’de Son ...

Somali’de Son Kale Seyyid Hasan

Son yüzyıllar müslüman toplumların işgale karşı mücadele verdiği dönemler oldu. Bu mücadele,...

Ayın Sohbeti

Hayat Bir İbadettir

Hayat Bir İbadettir

İnsanlık bütünüyle Allah’ın kulları, Cenab-ı Hak onların yegâne yaratıcısı ve kulluğa layık...

Gayba İman ve Gaybın Bilgisi

İman insanoğlunda fıtrî bir ihtiyaçtır. O muhakkak bir dayanak arar ve tatmin olmak ister. Dolayısıyla insan,...

Gayba İman ve Gaybın Bilgisi
tarih: 07 Mart 2017 | yazar: yönetici

Güzel Ahlâk

“Müminlerin en faziletlisi, ahlâken en güzel olanıdır.” (İbn Mâce, Münâvî, Hakim) Yukarıdaki hadis-i...

Güzel Ahlâk
tarih: 21 Şubat 2017 | yazar: yönetici

Toplumsal Dayanışmanın Neresindeyiz?

“Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre eremezsiniz” (Âl-i İmran/92) buyuruyor Yüce Kitabımız. Bu...

Toplumsal Dayanışmanın Neresindeyiz?
tarih: 14 Şubat 2017 | yazar: yönetici

Kadın ve Örtünme Emri

Kullarının selamet ve saadetini dileyen Rabbimiz, peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla hak yolu bildirmiş ve...

Kadın ve Örtünme Emri
tarih: 07 Şubat 2017 | yazar: yönetici
Birlik ve Beraberlik Ahlâkımız

Birlik ve Beraberlik Ahlâkımız

tarih: 17 Aralık 2016 | yazar: yönetici

İnsanoğlunun tabiatında olumlu-olumsuz birçok özellik vardır. Bu özellikler sadece kişilerde değil, milletler, kavimler, kabileler ve...

Namazı Kim Kıldırsın?

Namazı Kim Kıldırsın?

tarih: 29 Kasım 2016 | yazar: yönetici

Beyazıt Camii bir Cuma günü ibadete açılmış ve ilk namazı Fatih Sultan Mehmed’in oğlu ve ondan sonra padişah olan II. Bayezid Han...

Yolcu Yolunda Gerek

Yolcu Yolunda Gerek

tarih: 29 Kasım 2016 | yazar: yönetici

Şeytanî çevrelerin çağırdığı cedel (tartışma) ve polemiklerden kaçınmak lazım. Bunların bir meseleyi çözmekten ziyade vaktimizi zayi...

Bir Denge Arayışı

Bir Denge Arayışı

tarih: 22 Kasım 2016 | yazar: yönetici

İnsan, maddi ve manevi olmak üzere iki ana unsurdan meydana gelir. Maddi yönüyle, yani bedeniyle büyür, gelişir, hareket eder. Manevi...

Vur Bakalım!

Vur Bakalım!

tarih: 08 Kasım 2016 | yazar: yönetici

Ebû Süleyman el-Havvas’ın şöyle dediği anlatılır: “Bir gün merkebime binmiştim. Sinekler merkebimi rahatsız ediyor, o da başını...

Küçük Günah Hep Küçük mü Kalır?

Küçük Günah Hep Küçük mü Kalır?

tarih: 03 Kasım 2016 | yazar: yönetici

Tevbede sebat etmedikçe ve günahları terk etmedikçe ilâhi yardımı ummak doğru olmaz. Allah’ın rahmet, bereket ve inayeti sonsuzdur ama...

Çöldeki İnci

Çöldeki İnci

tarih: 03 Kasım 2016 | yazar: yönetici

Bir gün bir bedevîyi gördüm. Basra’da mücevherciler çarşısında başına toplananlara anlatıyordu: “Bir zamanlar çölde yolumu...

Batınî Alimlerin Önemi

Batınî Alimlerin Önemi

tarih: 28 Ekim 2016 | yazar: yönetici

Zahir âlimlerden vera sahibi, müttaki olanları, kalp erbabının ve bâtın ulemasının faziletini daima tasdik ederlerdi. Örneğin, İmam...

Kalpler Camide Cem Olur

Kalpler Camide Cem Olur

tarih: 27 Ekim 2016 | yazar: yönetici

Camiler kardeşlik pınarlarıdır. Kimsenin kimseden üstün olmadığı ancak camide anlaşılır. Çünkü camilerde herkes eşittir. Safa...

Seyr-i Sülûkün Uzun Sürmesindeki Hikmet

Seyr-i Sülûkün Uzun Sürmesindeki Hikmet

tarih: 18 Ekim 2016 | yazar: yönetici

Gavs-ı Hizânî [kuddise sırruhu] şöyle derdi: “Hayvanların yavruları, insanların yavrularına nazaran annelerinin bakımından ve...

Muharrem Orucu   

Muharrem Orucu   

tarih: 11 Ekim 2016 | yazar: yönetici

Yıllar geçiyor ki, Ya Muhammed Aylar bize hep Muharrem oldu! Akşam ne güneşli bir geceydi… Eyvah, o da leyl-i matem oldu! Akif...

« Previous Entries Next Entries »