rss: yazılar

Haccın Önemi

Hac, Arafat’ta belirlenen özel vaktinde vakfe yapmaktan (bir miktar durmaktan) ve Kâbe-i Muazzama’yı usulü...

tarih: 18 Aralık 2018 | yazar: yönetici

Vefat Edenlere Karşı Vazifelerimiz

Allah Teâlâ, kâinattaki bütün varlıkları bir nizam üzere yaratmıştır. Niçin yaratıldık? Neden varız?...

tarih: 11 Aralık 2018 | yazar: yönetici

Kibrin Zararları

Kibir, büyüklenmek, büyüklük taslamak, ululuk iddia etmek, kendini başkalarından yüksek görmek, insanları...

tarih: 03 Aralık 2018 | yazar: yönetici

Arkadaşın Önemi

Arkadaş Türkçe, dost Farsça bir kelimedir. Tabiatıyla bu kelimeler ayet ve hadislerde geçmiyor. Arapça’da...

tarih: 26 Kasım 2018 | yazar: yönetici

Namazın Fazileti ve Hikmetleri

Bilindiği gibi, Yüce Allah’ı tevhid (bir kabul etmek), O’nun eşsiz varlığını bilip tasdik etmek,...

tarih: 19 Kasım 2018 | yazar: yönetici

Mevlid Kandili – Efendimizin (s...

Bütün müminlerin sevgide buluştukları ortak payda, elbette başta Allah’ın (c.c) sonra ise fahr-i kâinat...

tarih: 13 Kasım 2018 | yazar: yönetici

« Previous Entries Next Entries »