rss: yazılar

Affedici Olmak

Af, “hatayı bağışlamak, silmek, yok etmek ve cezalandırmamak” demektir. Af demek, kısas ve tazminat...

tarih: 20 Şubat 2018 | yazar: yönetici

Vukûf-i Adedî

Müride vazife olarak zikir verilirken, bunun ne zaman, ne kadar, nasıl çekileceği, hangi miktarda artırılacağı...

tarih: 12 Şubat 2018 | yazar: yönetici

İfrat ve Tefritten Sakınmak

Dinî anlayış ve yaşantımızda iki tehlikeye dikkat etmek zorundayız. Bu iki tehlikenin birincisi ifrat, diğeri...

tarih: 06 Şubat 2018 | yazar: yönetici

Vukûf-i Zamânî

Vukûf-i Zamânî, yaşanan her anın farkında olmaktır. Hak yolcusu, her anını kontrol etmelidir. O vakit içinde...

tarih: 29 Ocak 2018 | yazar: yönetici

Ehl-i Sünnet İtikadı Üzere Yaşamak...

Ehl-i sünnet demek, Kur’an ve sünnetin öğrettiği şekilde inanan ve yaşayan grup demektir. Ehl-i sünnet...

tarih: 24 Ocak 2018 | yazar: yönetici

Haccın Önemi

Hac, Arafat’ta belirlenen özel vaktinde vakfe yapmaktan (bir miktar durmaktan) ve Kâbe-i Muazzama’yı usulü...

tarih: 16 Ocak 2018 | yazar: yönetici

« Previous Entries