rss: yazılar

Hayatımızda Cemaat ve Caminin Önemi...

“Câmi” Arapçada toplanma, bir araya gelme anlamındaki “cem” kökünden türemiş bir sözcüktür....

tarih: 16 Ocak 2017 | yazar: yönetici

Mürşid Ziyaretinin Önemi ve Adabı

Veli bütün Allah dostlarının ortak adıdır. Ehlullah da bu anlamda yaygın olarak kullanılır. Bu isim onların...

tarih: 09 Ocak 2017 | yazar: yönetici

Cennetteki Nimetler

Sözlükte “bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer” anlamına gelen cennet, terim olarak “çeşitli...

tarih: 02 Ocak 2017 | yazar: yönetici

Bâtıla Temayül Etmemek, Bâtılı Taklit...

İslâm, insana kendi aslına dönmesi için yapılmış bir çağrıdır. İlâhi emir ve yasaklar, bize sahte kimlik...

tarih: 28 Aralık 2016 | yazar: yönetici

Güzel Ahlak

Ahlâk, “huy, seciye, mizaç” anlamında kullanılan bir kavramdır. Ahlâk, insanın kendi arzusu ile iyi...

tarih: 20 Aralık 2016 | yazar: yönetici

Kur’an Okumanın Önemi ve Fazile...

Kur’an-ı Kerîm, Yüce Allah’ın yeryüzüne şeref veren en kutsal kitabıdır. Bu öyle bir kitabdır...

tarih: 13 Aralık 2016 | yazar: yönetici

« Previous Entries