rss: yazılar

Günahlardan Kaçınmak

Günahlar, Kur’an, Sünnet ve önceki âlimlerin açıklamasına göre “büyük/kebâir” ve...

tarih: 28 Kasım 2016 | yazar: yönetici

Müminlerin Vasıfları

“Gerçek müminler ancak Allah’a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda...

tarih: 21 Kasım 2016 | yazar: yönetici

Umrenin Fazilet ve Önemi

Umre, lugatta ziyaret manasınadır. Din deyiminde: “Kâbe-i Muazzama’yı tavaftan ve Safa ile Merve...

tarih: 14 Kasım 2016 | yazar: yönetici

Havf ve Reca

Ümit, reca; korku da havf kelimesinin karşılığıdır. Reca, bir şeyde aşırı derece istekli ve ümitli...

tarih: 07 Kasım 2016 | yazar: yönetici

İlmin Fazilet ve Önemi – İlme Y...

İlim elde etmek, her Müslüman erkek ve kadın için bir görevdir. Şöyle ki: Her müslümanın yapmakla...

tarih: 31 Ekim 2016 | yazar: yönetici

Dünya Sıkıntıları ve İmtihan

Bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Karşılaşılan ve defi mümkün olmayan çeşitli musibet ve meşakkatlere...

tarih: 24 Ekim 2016 | yazar: yönetici

« Previous Entries