rss: yazılar

İslam’ın Beş Şartından Biri: Ha...

Bazı ibadetlerin Allâh Teâlâ tarafından belirlenmiş bir zamanı vardır. Vakti gelince o ibadeti yapmak farz...

tarih: 02 Mart 2015 | yazar: yönetici

Yolumuz Dört Hak Mezheb

Allah Teâlâ ayet-i kerime de şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz o zikri (Kur’an’ı) biz indirdik...

tarih: 23 Şubat 2015 | yazar: yönetici

Nefsin Sıfatları ve Terbiyesi

Kur’an-ı Kerim’de üç yüze yakın yerde “nefs” kelimesi geçmektedir. Bu kelime kelâm, fıkıh ve...

tarih: 16 Şubat 2015 | yazar: yönetici

Dilin Afetlerinden Gıybet

“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin...

tarih: 09 Şubat 2015 | yazar: yönetici

Sahabe Mesleği Sohbet

Sohbet beraberlik demektir. Halk dilinde sohbet deyince vaaz ve nasihat türü konuşmalar anlaşılır. Terim manası...

tarih: 02 Şubat 2015 | yazar: yönetici

Nifakın Çeşitleri ve Tehlikesi

İslâmî ıstılahta: “Diliyle iman izhar eden, buna mukabil kalbinde küfrü sabit olan kimseye münafık...

tarih: 27 Ocak 2015 | yazar: yönetici

« Previous Entries