rss: yazılar

İlmin ve Âlimin Önemi

İslâm’ın ilme ve ilim ehline verdiği önem, sık tekrar edilen ve herkesin bildiği bir gerçek. İslâm’ın...

tarih: 17 Ocak 2017 | yazar: yönetici

Hayatımızda Cemaat ve Caminin Önemi...

“Câmi” Arapçada toplanma, bir araya gelme anlamındaki “cem” kökünden türemiş bir sözcüktür....

tarih: 16 Ocak 2017 | yazar: yönetici

Mürşid Ziyaretinin Önemi ve Adabı

Veli bütün Allah dostlarının ortak adıdır. Ehlullah da bu anlamda yaygın olarak kullanılır. Bu isim onların...

tarih: 09 Ocak 2017 | yazar: yönetici

Cennetteki Nimetler

Sözlükte “bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer” anlamına gelen cennet, terim olarak “çeşitli...

tarih: 02 Ocak 2017 | yazar: yönetici

Bâtıla Temayül Etmemek, Bâtılı Taklit...

İslâm, insana kendi aslına dönmesi için yapılmış bir çağrıdır. İlâhi emir ve yasaklar, bize sahte kimlik...

tarih: 28 Aralık 2016 | yazar: yönetici

Fikri Kısırlaştıran Bir Alet: Televiz...

“Televizyon; aylak, şuuru iğdiş edilmiş, hiçbir zaman okumak ve düşünmek alışkanlığı kazanmamış...

tarih: 20 Aralık 2016 | yazar: yönetici

« Previous Entries