rss: yazılar

Affedici Olmak

Af, “hatayı bağışlamak, silmek, yok etmek ve cezalandırmamak” demektir. Af demek, kısas ve tazminat...

tarih: 20 Şubat 2018 | yazar: yönetici

Hayat Bir İbadettir

İnsanlık bütünüyle Allah’ın kulları, Cenab-ı Hak onların yegâne yaratıcısı ve kulluğa layık tek...

Hayat Bir İbadettir
tarih: 12 Şubat 2018 | yazar: yönetici

Vukûf-i Adedî

Müride vazife olarak zikir verilirken, bunun ne zaman, ne kadar, nasıl çekileceği, hangi miktarda artırılacağı...

tarih: 12 Şubat 2018 | yazar: yönetici

İfrat ve Tefritten Sakınmak

Dinî anlayış ve yaşantımızda iki tehlikeye dikkat etmek zorundayız. Bu iki tehlikenin birincisi ifrat, diğeri...

tarih: 06 Şubat 2018 | yazar: yönetici

Vukûf-i Zamânî

Vukûf-i Zamânî, yaşanan her anın farkında olmaktır. Hak yolcusu, her anını kontrol etmelidir. O vakit içinde...

tarih: 29 Ocak 2018 | yazar: yönetici

Ehl-i Sünnet İtikadı Üzere Yaşamak...

Ehl-i sünnet demek, Kur’an ve sünnetin öğrettiği şekilde inanan ve yaşayan grup demektir. Ehl-i sünnet...

tarih: 24 Ocak 2018 | yazar: yönetici

« Previous Entries