rss: yazılar

İmam Maturidi ve İmam Eş’ari

Yakın zamanlara kadar bir müslümanın bilmesi gereken esaslar arasında, itikadî ve amelî mezhebinin ne olduğu...

İmam Maturidi ve İmam Eş’ari
tarih: 28 Mart 2018 | yazar: yönetici

Hayat Bir İbadettir

İnsanlık bütünüyle Allah’ın kulları, Cenab-ı Hak onların yegâne yaratıcısı ve kulluğa layık tek...

Hayat Bir İbadettir
tarih: 12 Şubat 2018 | yazar: yönetici

Hz. Osman (r.a) Böyle Seslendi

Hz. Osman r.a.’ın azatlısı Ebû Sâlih’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Osman b. Affân’ı, Mina’da...

Hz. Osman (r.a) Böyle Seslendi
tarih: 24 Ocak 2018 | yazar: yönetici

Kesmeyen Kılıç

İbadette ihlâs nasıl olurmuş, Hz. Ali r.a’dan öğren. Allah aslanını hilelerden arınmış bil. O, savaşta...

Kesmeyen Kılıç
tarih: 07 Aralık 2017 | yazar: yönetici

Tasavvuf İyi Kulluk İçindir

Tasavvuf baştan sona kadar edeptir. Bu edeb, ilâhi emir ve yasaklara teslimiyeti, Peygambere tabi olmayı gerektiren...

Tasavvuf İyi Kulluk İçindir
tarih: 30 Haziran 2017 | yazar: yönetici

Oruç ve Sabır

Allah Tealâ ümmet-i Muhammed’i en son ümmet olarak göndermiş. En kısa ömrü de bu ümmete vermiş. Buna...

Oruç ve Sabır
tarih: 07 Haziran 2017 | yazar: yönetici

« Previous Entries