rss: yazılar

Zırh Yapmayı Öğrendi

Hz. Davud (a.s) geceleri kimsenin kendisini tanıyamayacağı bir kıyafetle dışarı çıkar; karşılaştığı...

Zırh Yapmayı Öğrendi
tarih: 29 Ağustos 2016 | yazar: yönetici

Ateşten İki Dağ

Malik b. Dinar, ölmek üzere olan komşusunun yanına girer. Komşusu ona şöyle der: – Ey Malik, önümde...

Ateşten İki Dağ
tarih: 27 Ağustos 2016 | yazar: yönetici

Zeki Balıkçı

Sultan Hüsrev b. Ebvezir, balık yemeğini seven birisiydi. Bir gün eşi Şîrîn ile beraber otururken yanına bir...

Zeki Balıkçı
tarih: 24 Ağustos 2016 | yazar: yönetici

Her An Abdestliydi

Hucvirî anlatıyor: Derler ki, Şiblî (k.s) bir gün camiye gitmek için taharet yapmış ama hatiften bir...

Her An Abdestliydi
tarih: 23 Ağustos 2016 | yazar: yönetici

Kötülüğe İyilikle Mukabele

İbn Mes’ud (r.a.) pazardan yiyecek satın alıyordu. İsteğini satın aldıktan sonra sarığın bir kenarına...

Kötülüğe İyilikle Mukabele
tarih: 17 Ağustos 2016 | yazar: yönetici

Kabir Ehlinin Sevinmesi

Anlatıldığına göre, kendisini ibadete vermiş kadınlardan Bâhiye isimli birisi, ölmek üzere olduğunu...

Kabir Ehlinin Sevinmesi
tarih: 10 Ocak 2016 | yazar: yönetici

« Previous Entries Next Entries »