rss: yazılar

Ayların Sultanı Geldi

Uzun zaman var ki, dünyamıza karanlıklar inmede. Her yerde karmaşa, gözyaşı ve hüzün. Gönüllerimiz bir...

Ayların Sultanı Geldi
tarih: 15 Mayıs 2018 | yazar: yönetici

İmam Maturidi ve İmam Eş’ari

Yakın zamanlara kadar bir müslümanın bilmesi gereken esaslar arasında, itikadî ve amelî mezhebinin ne olduğu...

İmam Maturidi ve İmam Eş’ari
tarih: 28 Mart 2018 | yazar: yönetici

Hz. Osman (r.a) Böyle Seslendi

Hz. Osman r.a.’ın azatlısı Ebû Sâlih’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Osman b. Affân’ı, Mina’da...

Hz. Osman (r.a) Böyle Seslendi
tarih: 24 Ocak 2018 | yazar: yönetici

Tasavvuf İyi Kulluk İçindir

Tasavvuf baştan sona kadar edeptir. Bu edeb, ilâhi emir ve yasaklara teslimiyeti, Peygambere tabi olmayı gerektiren...

Tasavvuf İyi Kulluk İçindir
tarih: 30 Haziran 2017 | yazar: yönetici

Oruç ve Sabır

Allah Tealâ ümmet-i Muhammed’i en son ümmet olarak göndermiş. En kısa ömrü de bu ümmete vermiş. Buna...

Oruç ve Sabır
tarih: 07 Haziran 2017 | yazar: yönetici

Musîra Rüzgârı Eserken

“Ramazan’ın ilk gecesi olduğu zaman arşın altından bir rüzgâr eser. ‘Musîra’ diye isimlendirilen bu...

Musîra Rüzgârı Eserken
tarih: 24 Mayıs 2017 | yazar: yönetici

« Previous Entries