rss: yazılar

Gayba İman ve Gaybın Bilgisi

İman insanoğlunda fıtrî bir ihtiyaçtır. O muhakkak bir dayanak arar ve tatmin olmak ister. Dolayısıyla insan,...

Gayba İman ve Gaybın Bilgisi
tarih: 07 Mart 2017 | yazar: yönetici

Kavuştuğum en büyük mutluluk

Ma’mer b. Abdullah el-Adevî [radıyallâhu anh] şöyle diyor:   Ben Veda haccında Resûlullah’ı...

Kavuştuğum en büyük mutluluk
tarih: 29 Temmuz 2015 | yazar: yönetici

Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm...

Rahmân, “çok rahmet sahibi, gayet merhametli ve sonsuz rahmeti bulunan” demektir. Rahmân kelimesi...

Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm İsimleri
tarih: 18 Mayıs 2015 | yazar: yönetici

Allah Teâla’nın Sıfatları Neler...

Allah’ın sıfatları zatî, subutî ve fiilî olmak üzere üçe ayrılır: a) Zatî Sıfatlar: 1) Vücûd: Var...

Allah Teâla’nın Sıfatları Nelerdir?
tarih: 06 Aralık 2013 | yazar: yönetici

Meleklerin Ne Gibi Görevleri Vardır?...

Me­lek­le­rin ay­rı ay­rı gö­rev­le­ri var­dır. Her me­lek ken­di­si­ne ve­ri­len gö­re­vi...

Meleklerin Ne Gibi Görevleri Vardır?
tarih: 25 Kasım 2013 | yazar: yönetici

Allah’a İman Ne Demektir?

Al­lah’a iman, Al­lah’ın var­lı­ğı­na, bir­li­ği­ne ve üs­tün sı­fat­la­ra sa­hip, ek­sik...

Allah’a İman Ne Demektir?
tarih: 25 Kasım 2013 | yazar: yönetici

« Previous Entries